Hướng dẫn cách chơi Thả đỉa ba ba

– Bắt đầu trò chơi, tất cả chơi đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong. Chọn một người chơi là quản trò ban đầu, đứng ở giữa vòng.

– Quản trò bắt nhịp bài hát đồng dao “ Thả đỉa ba ba Chớ bắt đàn bà …”. Mỗi tiếng trong bài hát người quản trò sẽ lấy tay chỉ vào một bạn, bắt đầu tiếng thứ nhất chỉ vào mình, tiếng thứ hai chỉ người trước mặt, rồi lần lượt đến các người chơi bên cạnh.

– Khi kết thúc bài hát, nếu chữ “đỉa” cuối cùng rơi vào bạn nào thì bạn đó phải đứng lại “ao” làm đỉa. Khi dứt câu, những người chơi khác cũng chạy nhanh lên “bờ, nếu người nào chậm chân bị “đỉa” bám ở dưới “ao” thì phải xuống “ao” làm đỉa, còn người làm “đỉa” lại được lên bờ. 

– Khi đã ổn định vị trí trên bờ, người chơi bắt đầu tìm cách lội qua sông, vừa lội vừa hát: “Đỉa ra xa tha hồ tắm mát”. Đỉa phải chạy đuổi bắt người qua sông. Nếu chạm được vào ai (bạn chưa lên bờ) thì người đó sẽ phải làm “đỉa” thay, trò chơi lại tiếp tục với một “ đỉa mới”.