Tổng Hợp · 31/01/2022

Giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

Biểu mẫu xác nhận khai báo vũ khí

Mẫu giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ mới nhất

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin gửi đến quý độc giả mẫu Giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ theo mẫu ban hành kèm thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012. Trong giấy này, cần nêu rõ được quá trình trình báo sở hữu các loại vũ khí thô sơ, đặc điểm của từng loại vũ khí và mục đích sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ tại đây.

Mẫu giấy xác nhận lương

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận hạnh kiểm

Giấy xác nhận thu nhập

Giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

Nội dung cơ bản của giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ như sau:

Mẫu VC9 ban hành kèm thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012

……………………….
……………………….
Số………………………/XN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ………………………………………………………………………..XÁC NHẬN………………………………………………………………………..

style=”text-align:center”>

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã trình báo về việc sở hữu các loại vũ khí thô sơ:………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đặc điểm:…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Mục đích sử dụng:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……….., ngày…..tháng…..năm……..

……………………………………….

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ VŨKHÍ THÔ SƠ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

style=”text-align:center”>

Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Loại:…………………………………………………….. nhãn hiệu:…………………………………………..

Nước sản xuất:…………………………………………………. số hiệu:……………………………………

……….., ngày…..tháng…..năm……..

……………………………………….