Top 10+ feoh2 h2o hot nhất

1 Cho phương trình hóa học: a Fe(OH)2 b HNO3 → c Fe(NO3)3 d NO e H2O. Sau khi cân bằng phương trình hóa học thì giá trị b bằng

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 4.98 (993 vote)
 • Tóm tắt: Cho phương trình hóa học: a Fe(OH)2 + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Sau khi cân bằng phương trình hóa học thì giá trị b bằng

2 Fe(OH)2 màu gì? Tính chất hóa học của Fe(OH)2, ứng dụng!

Fe(OH)2 màu gì? Tính chất hóa học của Fe(OH)2, ứng dụng!
 • Tác giả: mayvesinhmienbac.com.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.62 (277 vote)
 • Tóm tắt: · Fe(OH)2 hay sắt(II) hidroxit là chất kết tủa màu trắng xanh, … Ở nhiệt độ thường, trong không khí (có O2, H2O), Fe(OH)2 bị oxi hoá thành 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

3 Từ FeS2, NaCl, O2, H2O viết phuong trình điều chế các chất sau: [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 4.49 (402 vote)
 • Tóm tắt: · Từ FeS2, NaCl, O2, H2O viết phương trình điều chế các chất sau: FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe(OH)3, NaHSO4, FeCl2, FeCl3, Fe(OH)2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

4 Bài 16: Phương trình hóa học

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.36 (256 vote)
 • Tóm tắt: Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ: Fe(OH)2 + O2 + H2O => Fe(OH)3
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

5 Cân bằng phương trình Fe(OH)2 O2 H2O

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 4.08 (497 vote)
 • Tóm tắt: Giúp mình câu này với. Natri sunfua là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là natri và lưu huỳnh. Trong 1 phân tử natri sunfua có 2 nguyên tử natri
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

6 Fe(OH)2 + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) Fe2O3 + H2O Dùng phương

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3.8 (232 vote)
 • Tóm tắt: Cho phương trình hóa học sau: Fe(OH)2 + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) Fe2O3 + H2O Dùng phương pháp cân bằng chẵn – lẻ cân bằng phương trình hóa học trên và cho 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

7 Fe(OH)2 HNO3 → Fe(NO3)3 NO2 H2O

 • Tác giả: hanoi1000.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 3.79 (415 vote)
 • Tóm tắt: Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được Hanoi1000 biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử Fe(OH)2 tác dụng HNO3
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

8 Từ Fe2O3, H2O, Na, O2, S. Viết PTHH điều chế Fe(OH)2. Có thể sử dụng chất của PT này kết hợp với chất của PT khác.Phải sử dụng toàn bộ chất đã cho. Giúp e với ạ e sẽ vote 5

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 10/10/2021
 • Đánh giá: 3.43 (498 vote)
 • Tóm tắt: Từ Fe2O3, H2O, Na, O2, S. Viết PTHH điều chế Fe(OH)2. Có thể sử dụng chất của PT này kết hợp với chất của PT khác
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

9 Cân bằng phản ứng O2 Fe(OH)2 Fe2O3 H2O (và phương trình FeS2 HNO3 SO2 Fe2(SO4)3 NO H2O)

 • Tác giả: bytuong.com
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 3.37 (589 vote)
 • Tóm tắt: Cân bằng phản ứng O2 + Fe(OH)2 = Fe2O3 + H2O (và phương trình FeS2 + HNO3 = SO2 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O). Đăng vào Tác giả. Mục lục ẩn. Cân bằng phương trình
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

10 CHO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC SAU: FE(OH)2 O2 (XRIGHTARROW{{{T0}}}) FE2O3 H2O DÙNG PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG CHẴN

 • Tác giả: aryannations88.com
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 3.04 (585 vote)
 • Tóm tắt: 23/05/2022. CHO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC SAU: FE(OH)2 + O2 (XRIGHTARROW{{{T^0}}}) FE2O3 + H2O DÙNG PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG CHẴN 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

11 Fe(OH)2 O2 H2O Fe(OH)3 | Chemical reaction and equation

 • Tác giả: marvelvietnam.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 2.83 (111 vote)
 • Tóm tắt: Picture of reaction: Fe Oh 2 O2. Сoding to search: 4 FeOH2 + O2 + 2 H2O = 4 FeOH3. Add / Edited: 24.10.2014 /. Evaluation of information: 5.0 out of 5 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

12 Hóa 10   điều chế Fe(OH)2 , Fe(OH)3 nước giaven, cloruavoi

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 2.79 (166 vote)
 • Tóm tắt: · từ các chất sau MnO2,NaCl,H2SO4,Fe,Ca,H2O viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện) điều chế Fe(OH)2,Fe(OH)3 nước giaven, cloruavoi
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

13 Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Cân bằng PTHH

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 2.6 (140 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cân bằng phương trình hóa học sau: Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O chính xác nhất. Cùng Top lời giải mở rộng kiến thức về Fe(OH)2 nhé!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

14 Fe(OH)2 → FeO + H2O – Cân bằng phương trình hóa học

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 2.58 (182 vote)
 • Tóm tắt: Phương trình hóa học: Fe(OH)2 → FeO + H2O – Cân bằng phương trình hóa học – Hướng dẫn cân bằng phương trình hóa học Fe(OH)2 với đầy đủ điều kiện phản ứng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

15 nhiệt độ thường: Fe(OH)2 bị O2 trong không khí oxi hoá thành Fe(OH)

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.56 (73 vote)
 • Tóm tắt: 2Fe(OH)2 ↓ + 1/2O2 + H2O → 2Fe(OH)3↓. Lục nhạt Đỏ nâu – Điều chế: Fe2+ + 2OH-→ Fe(OH)2. b. Sắt (II) oxit: FeO. – Là oxit bazơ: FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

16 H2O O2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 | Cân bằng phương trình hóa học

 • Tác giả: smartsol.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 2.29 (107 vote)
 • Tóm tắt: · Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , O2 (oxi) , Fe(OH)2 (Sắt(II) hidroxit) ra Fe(OH)3 (Sắt(III) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

17 Từ Fe2O3, H2O ,Na, O2, S. Viết các phương trình điều chế Fe(OH)2

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 2.31 (77 vote)
 • Tóm tắt: Từ Fe2O3, H2O ,Na, O2, S. Viết các phương trình điều chế Fe(OH)2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

18 Fe(OH)2 → FeO H2O – Cân bằng phương trình hoá học

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 09/28/2021
 • Đánh giá: 2.15 (168 vote)
 • Tóm tắt: Phương trình hóa học: Fe(OH)2 → FeO + H2O – Cân bằng phương trình hoá học – Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học quan trọng có đủ điều 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …

19 Phương trình hóa học: 4Fe(OH)2 +O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↑ | Cân

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 2.06 (63 vote)
 • Tóm tắt: D. Đốt cháy FeS trong oxi. Hướng dẫn giải. Để điều chế FeO, người ta khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao. Đáp án : A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fe(OH)2 được đọc với tên gọi là sắt(II) hidroxit. Hợp chất này được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat hóa hợp cùng với các ion hydroxit. Sắt(II) hidroxit là một chất rắn màu trắng, nhưng chỉ cần chút ít khí oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài …