Tổng Hợp · 31/01/2022

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nam Định năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Nam Định

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Nam Định – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2021 kết thúc. Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Nam Định 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đề thi vào 10 môn Anh Nam Định 2021

id=”mcetoc_1f98anl5b0″>

Đang cập nhật….

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Nam Định

id=”mcetoc_1f98anl5b1″ style=”text-align:justify”>

Part I.

I.

II.

III.

1.D 2.A 3.B 4.C 5.B
6.D 7.C 8.B 9.D 10.A

IV.

1.Playing 2.were going 3.hasn’t finished 4.came 5.is staying

Part II.

I.

1. Where is Kobe situated?

→ Kobe is situated in the Southwest of Honshu Island, on Osaka Bay, near the city of Osaka

2. Was the earthquake on January 17, 1995 the deadliest one to hit Japan since 1923?

→ Yes, it was

3. How many people were injured in the earthquake?

→ More then 21,000 people were injured in the earthquake

4. Beer

II.

Part III. Writing

1. She doesn’t have enough money, so she can’t buy this car.

→ If she had enough money, she could buy this car…

2. I last heard from my sister 5 months ago

→ I haven’t heard from my sister for 5 months…

3. They have built two department stores this year.

→ Two department stores have been built this year

4. “My grandparents still live in Nha Trang now.” Lan said to me.

→ Lan told me that her grandparents still lived in Nha Trang then…

5. Mr Nam couldn’t continue his work because he was tired.

→ Mr Nam was too tired to continue his work

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.