Đặc điểm giống gà AA (ARBOR ACSRES)

Đặc điểm giống gà AA (ARBOR ACSRES)

Nguồn gốc Gà AA (Arbor Acsres):
– Giống gà AA (Arbor Acsres) là giống gà cao sản, có nguồn gốc từ Mỹ, nhập vào nước ta qua Malayxia, Thái Lan.
– Gà AA có bộ lông màu trắng tuyền,mào đơn.
– Gà AA mái đẻ trứng màu nâu.