Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Trà

Địa chỉ:
1 Phạm Hồng Thái, P.3, Tx. Trà Vinh, Tra Vinh
Tel: (84-74) 853621/ 853626
Fax: (84-74) 853769

Khu vực:
Miền Nam