Top 20+ cho vào dung dịch hcl một cây đinh sắt hay nhất hiện nay

1 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là

 • Tác giả: baitap.com.vn
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 4.98 (944 vote)
 • Tóm tắt: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là · A. 28 gam · B. 12,5 gam · C. 8 gam · D 

2 Ngâm một đinh sắt (có quấn dây đồng) vào dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được là:

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.6 (226 vote)
 • Tóm tắt: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, 

3 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là:

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 4.4 (288 vote)
 • Tóm tắt: · Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là: · Câu trả lời (1)

4 Khí thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuCl2

 • Tác giả: chuyencu.com
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 4.25 (314 vote)
 • Tóm tắt: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch

5 Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn người ta th

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 3.99 (276 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: – Khi ngâm một đinh sắt vào dung dịch HCl thì: Fe + 2HCl FeCl2 + H 

6 Ngâm một cây đinh sắt có quấn dây đồng vào dung dịch HCl hiện tượng quan sắt được là

 • Tác giả: lutrader.com
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 3.85 (553 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá ? Cơ sở hóa học của các phương pháp chống ăn mòn kim loại là. Hỗn hợp tecmit dùng để hàn những chỗ 

7 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 3.79 (226 vote)
 • Tóm tắt: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là. A. 28 gam. B. 12,5 gam

8 Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat. Hiện tượng xảy ra là

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 3.45 (364 vote)
 • Tóm tắt: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các chất thu được sau phản ứng là. Xem đáp án » 22/05/2022 973 

9 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau … – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 3.19 (408 vote)
 • Tóm tắt: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là. A. 28 gam

10 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.06 (260 vote)
 • Tóm tắt: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là

11 Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau: 

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.82 (169 vote)
 • Tóm tắt: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau: A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần. B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ 

12 Ngâm một cây đinh sắt (có quấn dây đồng) vào dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được là :

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 2.75 (110 vote)
 • Tóm tắt: ID 51239. Ngâm một cây đinh sắt (có quấn dây đồng) vào dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được là : A. Khí thoát ra rất nhanh trên bề mặt cây đinh sắt

13 Top 29 ngâm một cây đinh sắt vào dung dịch hcl hiện tượng quan sắt được là 2022

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 2.67 (172 vote)
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt 

14 Cho một đinh sắt sạch vào dung dịch HCl sau đó đun nóng thi

 • Tác giả: seongay.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.53 (178 vote)
 • Tóm tắt: A. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch 

15 Cho a gam sắt vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí hidro ở đktc.Giá trị của a là

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.55 (67 vote)
 • Tóm tắt: Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat. … Hòa tan hết 2,8 gam kim loại Fe vào cốc đựng 60 gam dung dịch HCl 7,3% thu được khí H2 và dung dịch 

16 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.42 (112 vote)
 • Tóm tắt: · Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là: A. 28 gam Trắc 

17 Cho vào dung dịch hcl một cây đinh sắt sau một thời gian thu được 11,2 l khí hidro

 • Tác giả: veneto.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 2.2 (92 vote)
 • Tóm tắt: Cho vào dung dịch hcl một cây đinh sắt sau một thời gian thu được 11,2 l khí hidro. Posted on 19/04/2022 by admin. Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 9 Hoá học 

18 Nêu hiện tượng và giải thích khi cho: đinh sắt vào dung dịch HCl Một miếng nhôm vào dd CuSO4

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.26 (136 vote)
 • Tóm tắt: Nêu hiện tượng và giải thích khi cho: đinh sắt vào dung dịch HCl Một miếng nhôm vào dd CuSO4 câu hỏi 174698 – hoidap247.com

19 Hiện tượng khi cho đinh sắt vào dung dịch HCl

Hiện tượng khi cho đinh sắt vào dung dịch HCl
 • Tác giả: quatangtiny.com
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 2.16 (142 vote)
 • Tóm tắt: · + Khí H2 sinh ra một phần bám lại trên đinh sắt làm giảm khả năng tiếp xúc với ion H+ nên phản ứng xảy ra chậm và khí H2 sinh ra sẽ ít. – Khi 

20 Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 2.01 (84 vote)
 • Tóm tắt: Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào 

21 Cho vào dung dịch hcl một cây đinh sắt sau một thời gian thu được

 • Tác giả: marvelvietnam.com
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 1.97 (131 vote)
 • Tóm tắt: · Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau một thời hạn thu được 11,2 lít khí hiđro ( đktc ). Khối lượng sắt đã phản ứng là : A. 28 gam B
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời hạn, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành làA. 30,4 gam ; B. 15,2 gam ; C. 12,5 gam ; D. 14,6 gam. …

22 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là:

 • Tác giả: 123hoidap.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 1.89 (172 vote)
 • Tóm tắt: · Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít … Khối lượng sắt đã phản ứng là: A. 28 gam B. 12,5 gam C. 8 gam
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời hạn, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành làA. 30,4 gam ; B. 15,2 gam ; C. 12,5 gam ; D. 14,6 gam. …

23 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 1.71 (129 vote)
 • Tóm tắt: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là: · A. 28 gam · B. 12,5 gam · C. 8 gam 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời hạn, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành làA. 30,4 gam ; B. 15,2 gam ; C. 12,5 gam ; D. 14,6 gam. …

24 Ngâm một cây đinh sắt vào dung dịch CuSO4

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 1.54 (54 vote)
 • Tóm tắt: Có những bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2.Để nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, người ta dùngTrung hòa 300 ml dung dịch H2SO4 1,5M 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời hạn, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành làA. 30,4 gam ; B. 15,2 gam ; C. 12,5 gam ; D. 14,6 gam. …

25 Hiện tượng khi cho đinh sắt vào dung dịch HCl

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 1.45 (156 vote)
 • Tóm tắt: + Khí H2 sinh ra một phần bám lại trên đinh sắt làm giảm khả năng tiếp xúc với ion H+ nên phản ứng xảy ra chậm và khí H2 sinh ra sẽ ít. – Khi nhỏ thêm dung dịch 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời hạn, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành làA. 30,4 gam ; B. 15,2 gam ; C. 12,5 gam ; D. 14,6 gam. …

26 Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 1.39 (129 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là. A. 28 gam. B. 12,5 gam
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời hạn, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành làA. 30,4 gam ; B. 15,2 gam ; C. 12,5 gam ; D. 14,6 gam. …