Cách chơi Trò chơi Chìm nổi

– Bắt đầu chơi, người chơi  “oẳn tù tì” để chọn ra một người chơi làm “cái”.

– Người được làm “cái” được đi đuổi các bạn. Khi hô “ bắt đầu”, các bạn chạy tản ra xung quanh. Các bạn khác chạy thật nhanh sao cho “cái ” không đuổi được.

– Nếu thấy “cái ” lại gần người nào thì người đó ngồi thật nhanh xuống và nói “chìm”, lúc đó bạn làm “cái” không được chạm vào nữa. Khi cái đi xa thì lại nói “nổi” rồi chạy tiếp. 

– Nếu ai bị “cái ” đập vào người coi như “chết” và đứng ra ngoài cuộc chơi, lần sau vào chơi. “Cái” nào bắt được nhiều là giỏi nhất.

– Thời gian cho mỗi lần chơi khoảng 5- 10 phút. Lần sau chơi chọn “cái ” khác.