Tổng Hợp · 31/01/2022

Biên bản nghiên cứu, trao đổi về SGK lớp 2 trong chương trình GDPT 2018

Báo cáo nghiên cứu, trao đổi về SGK lớp 2 mới

Biên bản nghiên cứu, trao đổi về SGK lớp 2 trong chương trình GDPT 2018 là mẫu được lập ra để nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi về sách giáo khoa lớp 2 mới cho năm học 2021-2022. Mời các thầy cô tham khảo.

Biên bản nghiên cứu, trao đổi về SGK lớp 2 trong chương trình GDPT 2018chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô lấy tư liệu góp ý SGK mới.

Báo cáo nghiên cứu, trao đổi về SGK lớp 2 mới

style=”text-align:center”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
NGHIÊN CỨU, TRAO ĐỔI VỀ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Công văn số 258/SGDĐT-GDTH ngày 21 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa lớp 2.

Sau khi Trường TH – THCS đã phân công nhiệm vụ và tổ chức cho CBQL, GV đọc, nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa lớp 2.

Hôm nay, vào lúc ……………….. đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn để nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi về sách giáo khoa lớp 2 trong Chương trình GDPT 2018.

I. THÀNH PHẦN:

1. Chủ trì – Ban giám hiệu:

2. Thư kí:

3. Các thành viên:

II. NỘI DUNG: Nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi về sách giáo khoa lớp 2 trong Chương trình GDPT 2018.

1. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1.1. Bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo”

1.1.1. Môn: Tiếng Việt

Ưu điểm:

– Phần phụ lục được đưa vào trang đầu GV và HS dể nhìn thấy nội dung từng bài học.

– Bài tập đọc kết hợp với hình ảnh minh họa rõ ràng

– Câu hỏi cụ thể rõ ràng

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

– Nội dung của từng phân môn còn lộn xộn, chưa rỏ ràng từng phân dân đến học sinh chưa nhận biết được vụ thể

1.1.2. Môn:Toán

Ưu điểm:

– Phần phụ lục được đưa vào trang đầu GV và HS dể nhìn thấy nội dung từng bài học.

– Nội dung từng bài học liên kết với nhau , mạch kiến thức được dàn trải đều cho các tiết học.

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

– Lạm dụng tranh ảnh quá nhiều.

– Học sinh học tập không tập trung

1.1.3. Môn:TNXH

Ưu điểm:

– Sách có nhiều hoạt động thực hành, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện kĩ năng và vận dụng kiến thức.

– Cuối mỗi chủ đề có bài về “An toàn”, hoặc trong mỗi bài học có phần về “An toàn” giúp học sinh vận dụng các kiến thức vào cuộc sống, phòng tránh những rủi ro trong sinh hoạt và vui chơi.

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

– Các hoạt động thực hiện dự án đối với học sinh vùng DTTS khó thực hiện

1.1.4. Môn: HĐTN

Ưu điểm:

-Mục tiêu bám sát bài dạy .

-Tranh ảnh đẹp, rõ ràng thu hút sự tìm tòi khám phá của học sinh.

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

– Nội dung 1 tiết học quá nhiều đối với HS vùng khó khăn

1.1.5. Môn: GDTC

Ưu điểm:

– Các động tác rỏ ràng, hình ảnh rỏ ràng màu sắc phù hợp lôi cuốn HS

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

– Nhiều kênh chữ

1.1.5. Môn: Đạo đức

Ưu điểm

-Mục tiêu bám sát bài dạy .

-Tranh ảnh đẹp, rõ ràng thu hút sự tìm tòi khám phá của học sinh trong từng hoạt động

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

– Lạm dụng tranh ảnh nhiều làm cho học sinh học không tập trung.

1.1.7. Môn: Âm nhạc

Ưu điểm

– Tranh ảnh đẹp thu hút HS

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

“- Chủ đề 1 trang 10 bài hát ngày mùa vui bỏ lời 1 hoặc thay bài khác có lời ca ngắn hơn, bài hát dài gồm 2 lời HS khó nhớ

– Chủ đề 7 nghe trích đoạn biểu diễn Tam Pháp Nhâp Môn thay bài qua khó cảm nhận đối với HS dân tộc”

1.1.8. Môn: Mỹ Thuật

Ưu điểm

– Giúp HS phát triển kỉ năng quan sát và nhận thức, sáng tạo và ứng dụng phân tích và đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn sống, phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức của HS

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

-Sử dụng quá nhiều đồ dùng học tập nên không phù hợp với điều kiện thực tế của học sinh vùng dân tộc thiểu số.

1.1.9. Môn: Tiếng anh

Ưu điểm:

– Cuốn sách giúp HS lớp 2 bước đầu làm quen và nhận thức đơn giản nhất về tiếng anh. hệ thống âm từ vựng, cấu trúc đơn giản phù hợp với HS, giúp các em làm quen và rèn luyện các kỹ năng nghe nói đọc viết nhất là kỹ năng nghe và nói

Một số nội dung thắc mắc cần trao đổi, làm rõ

– Tranh ảnh chưa thật sinh động để giúp các em HS tìm ra được các từ vựng màu sắc chưa thật đẹp để cuốn hút HS

Biên bản kết thúc vào hồi ….. giờ …….phút, ngày ………….

THƯ KÍ ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.