Tổng Hợp · 31/01/2022

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới

Mẫu biên bản chọn SGK lớp 2 mới nhất

Mẫu biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 – 2022 được lập ra để ghi chép về việc biểu quyết lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với điều kiện giảng dạy ở từng địa phương. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 – 2022

style=”text-align:center”>

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HANH PHÚC

BIÊN BẢN GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA 2018

KHỐI 2

Thời gian: …………………

Hiện diện: Ban Giám Hiệu – Giáo viên Khối 2

Địa điểm: Phòng Giáo viên

NỘI DUNG

1. CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

2. KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

I/ MÔN TIẾNG VIỆT

NHẬN XÉT CHUNG

NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

1. Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO:

a. Kí hiệu dùng trong sách:

b. Kế hoạch bài dạy trong tuần

2. Bộ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG:

a. Kí hiệu dùng trong sách:

b. Kế hoạch bài dạy trong tuần

– Nội dung các bài được liên kết với nhau theo chủ đề.

– Phần viết đoạn văn bài 2 tuần 1 còn cao với học sinh mới vào lớp 2.

Đề xuất: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

II/ MÔN TOÁN

1. NHẬN XÉT CHUNG

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

* CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

III/ MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI

1. NHẬN XÉT CHUNG

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

*CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

. Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

IV/ MÔN ĐẠO ĐỨC

1. NHẬN XÉT CHUNG

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

* CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

V/ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

1. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG BỘ SÁCH

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

Buổi họp kết thúc lúc ……………….

Thư ký

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.