Tổng Hợp · 31/01/2022

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách

Mẫu bảng kê chứng từ nộp ngân sách

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách

style=”text-align:center”>

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách là mẫu bảng kê khai dùng khi muốn kê khai chứng từ nộp ngân sách nhà nước, được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài Chính, đây là biểu mẫu mới nhất mà Thiquocgia.vn muốn gửi tới các bạn cùng tham khảo, mời các bạn cùng xem và tải mẫu bảng kê chứng từ nộp ngân sách tại đây.

Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số 05/GTGT: Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách

Nội dung cơ bản của bảng kê chứng từ nộp ngân sách:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………..

KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………….

Mẫu số: 04/BK-CTNNS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP NGÂN SÁCH

style=”text-align:center”>

Liên số: ……… Lưu tại ……………………………………….

Từ ngày …………………. đến ngày ………………………..

STT Chứng từ Tờ khai hải quan (1) Mã số thuế Tên người nộp Kỳ thuế (2) Mã địa bàn Tài khoản nợ CH-TM Loại ngoại tệ Số tiền nguyên tệ Tỷ giá Số tiền VNĐ
Sêri Số chứng từ Ngày Hạch toán Ngày nộp thuế Số tờ khai Ngày tờ khai Mã loại hình XNK
A Tài khoản thu NSNN: ….
Cộng tiểu mục…
Cộng TK
B Tài khoản tạm thu : ……
Cộng tiểu mục…
Cộng TK
C Tài khoản tạm giữ: …..

Tổng số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kế toán Kế toán trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Chỉ tiêu (1) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi cơ quan Hải quan;

– Chỉ tiêu (2) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi cơ quan Thuế.