038 là mạng gì

038 là mạng gì

038 là đầu số của nhà mạng Viettel, đầu số này được chuyển đổi từ đầu 0168 khi còn ở 11 số.